Rețele Electrice Subterane

  • Home
  • Rețele Electrice Subterane

Linia subterana de energie electrica (LES) este linia montata fie direct in sol, fie in canale sau tuneluri.
Liniile electrice în cablu constituie un sector principal a lucrărilor electroenergetice atât prin volumul lor cât şi prin problemele tehnice şi tehnologice pe care le ridică execuţia acestora. Dezvoltarea rapidă a oraşelor, creşterea suprafeţei construite, a densităţii şi mărimii clădirilor, precum şi ridicarea continuă a standardului de viaţă al populaţiei determină o sporire importantă a consumului de energie electrică în mediul urban. Aceasta a condus la dezvoltarea în oraşe a reţelelor electrice subterane publice precum şi pozarea unui volum important de cabluri legat de realizarea instalaţiilor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor industriali, comerciali şi de altă natură.