Rețele Electrice Subterane - Street Lighting

  • Home
  • Rețele Electrice Subterane

Linia subterana de energie electrica (LES) este linia montata fie direct in sol, fie in canale sau tuneluri.
Liniile electrice în cablu constituie un sector principal a lucrarilor electroenergetice atat prin volumul lor cat si prin problemele tehnice şi tehnologice pe care le ridica executia acestora. Dezvoltarea rapida a oraselor, cresterea suprafetei construite, a densitatii şi marimii cladirilor, precum si ridicarea continua a standardului de viata al populatiei determina o sporire importanta a consumului de energie electrica in mediul urban. Aceasta a condus la dezvoltarea în orase a retelelor electrice subterane publice precum si pozarea unui volum important de cabluri legat de realizarea instalatiilor de alimentare cu energie electrica a consumatorilor industriali, comerciali si de alta natura.