Acreditari

Acreditari

• ANRSC (Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice) – Clasa 3 – pentru serviciul de iluminat public

• ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei) –Executare si proiectare de linii electrice aeriene sau subterane.

• CERTIND – certificare pentru standardele:

◦ SR EN ISO 9001:2015
◦ SR EN ISO 14001:2015
◦ SR EN ISO 45001:2018