Proiectare instalații electrice - Street Lighting

  • Home
  • Proiectare instalații electrice

In faza de proiectare prin calcule se stabilesc criteriile tehnico-economice de functionare a instalatiilor electrice, se propun variante optime de amplasare ale alimentarilor cu energie electrica amplasarea avand rol determinant in diminuarea pierderilor pe perioada exploatarii, se studiaza posibilitatile de flexibilizare a instalatiile, ca atunci cand sunt necesare modificari sa se faca in timpul cel mai scurt si cu investitii minime.